Kierownictwo Labortorium Kryminalistycznego w latach 1992-2014 - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Kierownictwo Labortorium Kryminalistycznego w latach 1992-2014

Kierownictwo Labortorium Kryminalistycznego w latach 1992-2014

Data publikacji 31.03.2014

1951-2001 Władysław Bartoszewski

2001-2002 Andzej Filewicz

2002-2003 Zdzisław Skorupa

2003-2013 Tomasz Bednarek

2013 - 2017 Piotr Kondrakiewicz

od 2017 Krzysztof Grzyb