Warsztaty Kryminalistyczne na UKSW - Galeria - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Warsztaty Kryminalistyczne na UKSW

W dniu 20 maja 2009 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, po raz pierwszy odbyły się Warsztaty Kryminalistyczne, współorganizowane przez Komendę Stołeczną Policji i Wydział Prawa i Administracji UKSW.