Kierownictwo LK - Galeria - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Kierownictwo LK

W ramach pogłebiania integracji zespołu kierowniczego Laboratorium oraz aby nieco złagodzić wizerunek warszwskiej policji, co pewien czas opracowujemy pamiątkowe, nieco żartobliwe tabla.