Film edukacyjno-profilaktyczny pt. „Pies na mojej drodze”.

W styczniu br. specjaliści Sekcji Laboratorium Kryminalistycznego KSP asp. szt. Marek Kowalski i asp. szt. Henryk Kruk, we współpracy z kom. Edytą Bednarczyk z Wydziału Prewencji KSP, zakończyli prace nad realizacją materiału edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w postaci kilkunastominutowego filmu pt. „Pies na mojej drodze”.


Ma on być wykorzystywany podczas zajęć profilaktycznych, realizowanych w szkołach na terenie podległym Komendantowi Stołecznemu Policji oraz zamieszczony na stronach internetowych KSP.