Sekcja VII - Mechanoskopia - Sekcja VII - mechanoskopii - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja VII - mechanoskopii

Strona znajduje się w archiwum.

Sekcja VII - Mechanoskopia


W skład Sekcji VII Laboratorium Kryminalistycznego KSP wchodzą następujące pracownie: Pracownia Badań Mechanoskopijnych, Pracownia Badań Broni i Balistyki i Pracownia Badań Wypadków Drogowych.

PRACOWNIA BADAŃ MECHANOSKOPIJNYCH

Mechanoskopia jest działem techniki kryminalistycznej zajmującym się badaniami śladów narzędzi użytych przy popełnieniu przestępstw w celu ich zidentyfikowania oraz badaniem oznakowań identyfikacyjnych na różne podłoża.

Zadania:

 • Identyfikacja indywidualna i grupowa narzędzi na podstawie pozostawionych przez nie śladów.
 • Ustalanie czy przedmioty lub ich części stanowiły przed rozdzieleniem jeden obiekt, całość.
 • Badania urządzeń zamykających (zamki, kłódki) w kierunku ustalenia sposobu otwarcia (otwarcie wytrychami), oceny sprawności i oryginalności kluczy.
 • Badania oryginalności numerów identyfikacyjnych pojazdów oraz oznaczeń przedmiotów naniesionych różnymi metodami na podłoża wykonane z metalu, stopu metali lekkich, drewna, tworzywa sztucznego, szkła itp.
 • Określenie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotu oraz rodzaju użytego narzędzia.
 • Ustalenie kierunku i zwrotu siły działającego narzędzia oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb.
 
 • Identyfikacja plombownic, numeratorów, znakowników oraz kryminalistyczne badanie plomb.
 • Udział biegłych w oględzinach miejsc przestępstw (głównie przeciwko mieniu) oraz rozprawach sądowych w charakterze biegłego.

 

     PRACOWNIA BADAŃ BRONI I BALISTYKI

          Zadania:

 • Identyfikacja broni palnej na podstawie odstrzelonych łusek i pocisków.
 • Identyfikacja   amunicji   na   podstawie  jej   elementów   lub   fragmentów.
 • Badanie zjawisk to w towarzyszących strzałowi - analiza czynników składowych.
 • Badania amunicji - określenie rodzaju, wzoru kalibru, sposobu produkcji, stanu technicznego, parametrów sprawności.
 • Badanie broni palnej - określanie rodzaju, wzoru, modelu, kalibru, sposobu produkcji, stanu technicznego, parametrów, sprawności.
 • Badanie balistyczne - wyznaczanie toru lotu pocisku, określanie ilości strzałów, wzajemnego usytuowania uczestników strzelaniny.
 • Udział biegłych w oględzinach miejsc przestępstw z użyciem broni palnej i pneumatycznej: typowanie użytej broni, wyznaczanie miejsca oddania strzału, ustalanie prawdopodobnej wersji przebiegu zdarzenia.
 • Poszukiwanie broni, łusek i pocisków przy użyciu wykrywaczy metali.
 • Sprawdzanie broni w zbiorach: Kartotece Rzeczy Utraconych, Krajowych Zbiorach Łusek i Pocisków oraz przy użyciu stanowiska ASIB (Automatycznego Systemu Identyfikacji Broni).

PRACOWNIA BADAŃ WYPADKÓW  DROGOWYCH

Zadania:

 • Rekonstrukcja wypadków drogowych i ustalanie ich przyczyn w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy.
 • Badania elementów i podzespołów pojazdów mogących mieć wpływ na zaistnienie i przebieg wypadku.
 • Odczyt zapisów tarcz tachografów samochodowych.
 • Identyfikacja     pojazdów     na     podstawie     elementów     odnalezionych     na miejscu wypadku w przypadku ucieczki kierowcy wraz z pojazdem.
 • Udział     w     oględzinach     miejsc     katastrof   i     wypadków     drogowych o szczególnie skomplikowanym przebiegu.
 

Procedury badawcze znajdujące się w zakresie akredytacji AB 645

 

LKKSP - PB - VII - 01 w. 3 z 20.02.2013 r.  Badania śladów mechanoskopijnych:
Badanie - identyfikacja grupowa i indywidualna na podstawie śladów
działania narzędzi. Ustalanie całości rozdzielonych przedmiotów.
Badanie sposobu oraz rodzaju uszkodzenia przedmiotu na podstawie
analizy śladów użytych narzędzi; Określenie sposobu otwarcia mechanicznych
urządzeń zamykających na podstawie analizy śladów powstałych od innych
narzędzi niż klucz oryginalny.

LKKSP - PB - VII - 02 w. 3 z 20.02.2013 r. Badania oznaczeń identyfikacyjnych:
Analiza budowy strukturalnej, określenie autentyczności oznaczeń oraz ujawnianie
pierwotnych oznakowań.

LKKSP - PB - VII - 03 w. 3 z 20.02.2013 r. Badanie urządzeń o charakterze broni palnej:
Właściwości konstrukcyjne oraz funkcjonalne; Pomiar prędkości początkowej
pocisku; Badania obecności osmalin powystrzałowych; Pomiar siły niezbędnej do
zwolnienia mechanizmu spustowo-uderzeniowego.


LKKSP - PB - VII - 01 w. 3 z 20.02.2013 r.  Badanie przedmiotów o charakterze amunicji do broni palnej:
Właściwości konstrukcyjne oraz funkcjonalne związane ze zdatnością do odpalenia ładunku
miotającego; Pomiar prędkości początkowej pocisku; Pomiar masy.


Kierownik sekcji:
podinsp. Marek Woźniak