Sekcja VI - Biologii i Osmologii - Sekcja VI - biologii i osmologii - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja VI - biologii i osmologii

Strona znajduje się w archiwum.

Sekcja VI - Biologii i Osmologii


Badania biologiczne przeprowadzane na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości opierają się na badaniach porównawczych, które pozwalają na ustalenie osoby, od której pochodzi materiał biologiczny.


PRACOWNIA BADAŃ DNA

W Pracowni Badań DNA badaniom poddawany jest materiał dowodowy zabezpieczony podczas oględzin miejsc zdarzeń, od osób podejrzanych, pokrzywdzonych oraz ze zwłok ludzkich. Badania przeprowadza się w zakresie:

 • Identyfikacji rodzaju materiału biologicznego (wykrywanie krwi ludzkiej, białka nasienia ludzkiego oraz śliny).

 • Badań genetycznych genomowego (jądrowego) DNA. Profil DNA oznaczany jest w zakresie 15 układów genetycznych, z których 7 stanowi podstawę baz danych tworzonych przez laboratoria zrzeszone w ENFSI -umożliwia to międzynarodową wymianę danych dotyczących profili DNA osób, które popełniły przestępstwa na terenie więcej niż jednego kraju.

     Badania DNA przeprowadza się z zastosowaniem techniki PCR oraz elektroforezy w sekwenatorze kapilarnym, co pozwala na uzyskanie profilu DNA nawet z niewielkiej ilości materiału biologicznego.

     Badania biologiczne przeprowadzane są zgodnie z procedurą badawczą LKKSP-P8-VI-01.


      Materiał do badań stanowią:
 • krew występująca na odzieży, na przedmiotach codziennego użytku, na narzędziach, zabezpieczona z ciała osób biorących udział w zdarzeniu, itp.,

 • nasienie występujące w wymazach z pochwy, w plamach na odzieży, na pościeli, zabezpieczone z ciała ofiar, itp,

 • ślina występująca na ustnikach niedopałków papierosów, na szyjkach butelek, na krawędziach szklanek, na kopertach i znaczkach pocztowych, na gumie do żucia, itp,

 • ślady biologiczne spod paznokci,

 • włosy posiadające elementy komórkowe - włosy z cebulkami (włosy bez cebulek nie nadają się do badań polimorfizmu jądrowego DNA),

 • inny niewidoczny gołym okiem materiał biologiczny naniesiony na podłoże w wyniku kontaktu z nim lub użytkowania przedmiotu

          - telefony komórkowe, biżuteria, zegarki, okulary, narzędzia (młotki, łomy, śrubokręty), noże, broń, kierownice samochodowe, przedmioty osobistego użytku (grzebienie,szczoteczki do zębów), odzież, itp,

 • materiał porównawczy w postaci wymazu z jamy ustnej lub krwi.      

  W  Pracowni nie prowadzi się badań:

 • mających na celu ustalenie przynależności grupowej w układach ABOi Rh,
 • mitochondrialnego DNA np. z trzonu włosa (włosy bez cebulek),
 • określających źródło krwawienia i mechanizmu powstawania plam krwawych,
 • określających pokrewieństwo.

     Od 2004 r. pracownicy wykonujący badania genetyczne uczestniczą w badaniach biegłości GEDNAP organizowanych przez Uniwersytecki Instytut Medycyny w Münster. Uzyskany certyfikat potwierdza, że badania genetyczne wykonywane są na najwyższym światowym poziomie. W 2007 r. rozszerzono zakres akredytacji LK KSP AB - 645 o badania, które wykonywane są w Pracowni.

 

W 2013 r. Pracownia Badań DNA uzyskała po raz 10  Certyfikat GEDNAP (edycja 47).

Certyfikat GEDNAP przyznawany przez Zrzeszone Niemieckie Instytuty Kryminalistyki i Medycyny Sądowej jest uznawany i honorowany na całym świecie i stanowi potwierdzenie najwyższej jakości wykonywanych w Stołecznym Laboratorium ekspertyz genetycznych. W badanaich GEDNAP uczestniczą  laboratoria z około 30 krajów Europy. Udział w badaniach biegłości GEDNAP zalecany jest pzez grupę ENFSI (European Network of Forensic Institutes) zrzeszającą europejskie instytuty i laboratoria kryminalistyczne, w której polską Policję reprezentuje Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. LK KSP jest jednym z niewielu policyjnych laboratoriów na szczeblu wojewódzkim biorących udział w badaniach międzylaboratoryjnych prowadzonych przez tak renomowaną placówkę badawczą jaką jest Uniwersytecki Instytut Medycyny w Münster co stanowi uznane na świecie potwierdzenie naszych kompetencji w zakresie badań DNA. Uczestnictwo w badaniach biegłości GEDNAP, z częstotliwością odpowiednią do ilości wykonywanych badań, jest istotnym narzędziem monitorowania jakości badań i jest traktowane przez Polskie Centrum Akredytacji jako podstawowy element wykazania kompetencji technicznych akredytowanego laboratorium badawczego.

PRACOWNIA BADAŃ OSMOLOGICZNYCH


Osmologia – dział techniki kryminalistycznej, którego przedmiotem jest identyfikacja człowieka na podstawie zapachu. Jest jedną z najmłodszych dziedzin kryminalistyki jednak o silnie ugruntowanej pozycji popartej wieloma pracami naukowymi i niezliczoną ilością publikacji. Pracownia osmologii Laboratorium Kryminalistycznego KSP jest najlepiej funkcjonującą pracownią w kraju, realizującą największą liczbę postanowień o powołaniu biegłego z tego zakresu.

Zadania:

 1. Identyfikacja próbek osmologicznych w układach:

 • Ślad – Materiał Porównawczy

 • Materiał Porównawczy- Ślad

 • Ślad – Ślad

 • Materiał Porównawczy- Materiał Porównawczy

 1. W skomplikowanych przypadkach pomoc przy zabezpieczaniu próbek zapachów i pobieraniu zapachów od osób.Kierownik sekcji:
nadkom. Agnieszka Tatara-Miśkiewicz