Sekcja V - Chemia - Sekcja V - chemii - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja V - chemii

Strona znajduje się w archiwum.

Sekcja V - Chemia


W skład Sekcji V Laboratorium Kryminalistycznego wchodzą następujące wyspecjalizowane pracownie: Pracowania Badań Chemicznych, Pracownia Badań Alkoholu w Płynach Ustrojowych, Pracownia Badań Urządzeń i Materiałów Wybuchowych.

PRACOWNIA BADAŃ CHEMICZNYCH

Zadania:

  • Analiza środków odurzających i substancji psychotropowych oraz ich identyfikacja, analiza ilościowa substancji biologicznie aktywnych (siarczan amfetaminy i ziele konopi), określanie czy badane substancje są kontrolowane przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.
  • Identyfikacja prekursorów narkotykowych.
  • Identyfikacja alkoholu etylowego i jego ilościowe oznaczanie, identyfikacja dodatkowych substancji znajdujących się w dostarczonych do badań płynach oraz określanie czy wyroby spirytusowe sąprodukcji domowej.
  • Identyfikacja płynów łatwopalnych oraz badania pozostałości popożarowych.
 
  • Identyfikacja substancji drażniących i obezwładniających. Badanie porównawcze włókien i wyrobów włókienniczych.
  • Oględziny makro- i mikroskopowe materiału dowodowego mające na celu ujawnienie szkieł i powłok malarskich oraz ich zabezpieczanie do dalszych badań porównawczych.
  • Identyfikacja innych, nieznanych substancji leżąca w zakresie możliwości technicznych pracowni.

 

PRACOWNIA BADAŃ ALKOHOLU W PŁYNACH USTROJOWYCH

       Pracownia realizuje zadania w zakresie wykonywania analiz krwi i innego materiału biologicznego na zawartość alkoholu metodą chromatografii gazowej. Od wielu lat pracownia poddaje się międzynarodowym testom kompetencji, uzyskując certyfikat DGKL (Deutsche Yereinte Gesellschaft fur Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin in Bonn), potwierdzający wysoką jakość realizowanych badań.

 

 

    

 Kierownik sekcji:
p. o. podinsp. Iwona Ostaszewska