Sekcja IV - technik audiowizualnych

Strona znajduje się w archiwum.

Sekcja IV -Technik Audiowizualnych


W skład Sekcji IV Laboratorium Krymininalistycznego KSP wchodzą następujące pracownie: Pracownia Badań Zapisów Wizualnych,  Pracownia Progresji Wiekowej oraz Odtwarzania Wyglądu Osób Rzeczy.

PRACOWNIA BADAŃ ZAPISÓW WIZUALNYCH

Zadania:

 • Wykonywanie opinii na podstawie zapisów wideo zarejestrowanych przez urządzenia monitoringu wizyjnego obiektów.
 • Wykonywanie  dokumentacji poglądowych  z nagrań  zarejestrowanych na taśmach magnetowidowych, płytach CD i DVD.
 • Wykonywanie zdjęć rozpoznawczych osób i rzeczy z nagrań zarejestrowanych na taśmach magnetowidowych, płytach CD i DVD.
 • Analiza autentyczności zapisów magnetowidowych.
 • Analiza jakości zapisów magnetowidowych i ich oceny przy identyfikacji osób i rzeczy.
 • Kopiowanie zapisów wideo zarejestrowanych w standardzie TIME LAPSE, Hi8, SVHS na standard SP, LP, VHS.
 

   

PRACOWNIA PROGRESJI WIEKOWEJ ORAZ ODTWARZANIA WYGLĄDU OSÓB I RZECZY

       Zadania:

 • Wykonywanie portretów osób na podstawie opisu słownego metodą rysunkową kompozycyjną i syntezy komputerowej.
 • Wykonywanie   progresji   i  regresji  wiekowej   osób   na  podstawie   zdjęć fotograficznych.
 • Odtwarzanie wyglądu przedmiotów na podstawie opisu słownego, zdjęć oraz zapisu video.
 • Odtwarzanie przeżyciowego wyglądu osób na podstawie zdjęć twarzy zwłok.
 • Realizacja retuszu komputerowego (retusz wiekowy, techniczny, korekcyjny, estetyzujący/kosmetyczny) do celów identyfikacji osób.
 • Wykonywanie fotomontażu komputerowego.

FAZY TWORZENIA PORTRETU PAMIĘCIOWEGO

  1   2   3
         
4   5   6
   

Kierownik sekcji:

asp. sztab. Sławomir Głębecki