Sekcja III - Badań Dokumentów - Sekcja III - dokumentów - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja III - dokumentów

Strona znajduje się w archiwum.

Sekcja III - Badań Dokumentów


Biegli z Pracowni Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego zajmują się badaniem rękopisów pod kątem identyfikacji ich wykonawców oraz analizą dokumentu od strony technicznej, tzn. ustaleniem autentyczności poprzez ocenę techniki druku, czy rodzaju zastosowanych zabezpieczeń.

Ponadto badania techniczne obejmują:

  • analizę pod kątem identyfikacji urządzeń i aparatów służących do drukowania oraz powielania dokumentów,
  • analizę pieczątek i stempli (zarówno samego narzędzia, jak i odcisków),
  • analizę pisma maszynowego.

     Sekcja dysponuje m. in. urządzeniem do specjalistycznych badań autentyczności i fałszerstw dokumentów "INSDOC2S", które zostało wykonane przez Politechnikę Warszawską w oparciu o wskazówki i konsultacje z biegłymi Laboratorium KSP.

 
 

    Przy użyciu ww. urządzenia wykonuje się badania w promieniach UV, podczerwonych oraz świetle widzialnym, odbitym i przechodzącym z możliwością filtracji promieniowania.
    Dzięki niemu można wykonać wizualizację elementów stanowiących techniczne zabezpieczenie dokumentów, a także ujawnić fałszerstwo dokonane poprzez przerobienie zapisów pierwotnych, czy ingerencję w podłoże dokumentu.
     Badania rękopisów można rozgraniczyć na analizę zapisów wypełniających dany dokument oraz analizę podpisów. W obydwu przypadkach badania polegają na wyodrębnieniu indywidualnych cech w zakwestionowanych rękopisach (materiale dowodowym) i wzorach pisma przedstawionego do badań (materiale porównawczym) objętych katalogiem cech grafokinetycznych.

         Znajdują się w nim m. in. cechy topograficzne - rozmieszczenie rękopisów na dokumencie, ułożenie wyrazów między sobą; cechy motoryczne - szybkość kreślenia, impuls, wiązania znaków, cieniowanie linii; cechy konstrukcyjne - budowa znaków. Następnie wyselekcjonowane cechy indywidualne podlegają zestawieniu i porównaniu ze sobą co pozwala na ustalenie zgodności bądź różnic, na których podstawie formułowane są wnioski końcowe w opinii.


Kierownik sekcji:
p. o. sierż. szt. Milena Nadolna