Sekcja I - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Strona znajduje się w archiwum.

Sekcja I

Data publikacji 16.05.2017


Zadania Sekcji I

 • prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 • koordynowanie, nadzorowanie i analiza jakości pracy policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

Zespół Oględzinowy Miejsc Zdarzeń:

techniczno – kryminalistyczna obsługa miejsc zdarzeń poprzez udział w oględzinach w ramach grup operacyjno – śledczych, w tym:
 • poszukiwanie, ujawnianie i zabezpieczanie śladów oraz dowodów rzeczowych zgodnie z wymogami techniczno – kryminalistycznymi i formalno –procesowymi,
 • sporządzanie dokumentacji techniczno – poglądowych,
 • współudział w tworzeniu wersji śledczych zdarzeń,
 • pomoc w określaniu przydatności zabezpieczanych śladów i dowodów rzeczowych do badań kryminalistycznych, a także pomoc w typowaniu rodzaju materiału porównawczego do tych badań,
 • współudział w eksperymentach procesowych
 • dokonywanie oględzin laboratoryjnych osób i rzeczy, w celu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych,
 • przygotowywanie znakujących pułapek kryminalistycznych,
 • wykonywanie fotografii barwnych i w świetle UV,
 • daktyloskopowanie zwłok,
 • kryminalistyczna obsługa wizji lokalnych, sekcji zwłok, przeszukań, okazań i innych czynności o charakterze procesowym,
 • współpraca z policjantami komórek organizacyjnych pionu kryminalnego Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych (poprzez udzielanie konsultacji dotyczących kierunku i zakresu zarządzanych badań kryminalistycznych oraz pobierania materiału porównawczego do tychże badań);

 


Kierownik sekcji:
podkom. Tomasz Śniadała