Sekcja Daktyloskopii - Sekcja daktyloskopii - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja daktyloskopii

Sekcja Daktyloskopii

Data publikacji 22.05.2017

Pracownie wchodzące w skład Sekcji Daktyloskopii

 • Pracownia Identyfikacji
 • Daktyloskopijnej
 • Pracownia Wizualizacji Śladów Daktyloskopijnych
 • Pracownia Badań Traseologicznych


 

W Sekcji Daktyloskopii LK KSP badania prowadzone są w oparciu o procedury badawcze:

Badania śladów linii papilarnych” nr LKKSP-PB-II-01 wydanie 5 z dnia 12.05.2015 r., akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Badanie traseologiczne” nr LKKSP-PB-II-02 wydanie 5 z dnia 08.05.2017 r.

 

Pracownia Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej.

Pracownia Identyfikacji Daktyloskopijnej:

 • prowadzenie badań porównawczych zmierzających do identyfikacji osób na podstawie śladów daktyloskopijnych,

Pracownia Wizualizacji Śladów Daktyloskopijnych:

 • ujawnianie metodami laboratoryjnymi śladów daktyloskopijnych na przedmiotach zabezpieczonych w trakcie czynności procesowych,
 • utrwalanie obrazu ujawnionych śladów daktyloskopijnych i jego poprawa metodami cyfrowymi,

Pracownia Badań Traseologicznych:

 • ujawnianie śladów traseologicznych pozostawionych na przedmiotach zabezpieczonych w trakcie czynności procesowych’
 • prowadzenie badań porównawczych zmierzających do identyfikacji obuwia na podstawie śladów traseologicznych,
 • badania oceniająco-typujące śladów traseologicznych,
 • wnioskowanie o osobie na podstawie śladów podeszew/spodów obuwia,
 • badania butów na zestawienie pary,
 • badania identyfikacyjne tropów zwierząt,
 • badania identyfikacyjne śladów środków transportu,


Ponadto do zadań powyższych pracowni należy:

 • techniczno - kryminalistyczna obsługa czynności procesowych w odniesieniu do najpoważniejszych zdarzeń,
 • udział w realizacji praktyk w ramach doskonalenia zawodowego dla aplikantów prokuratorskich,
 • udzielanie konsultacji przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym podmiotom prawnym w zakresie działania pracowni,
 • udział w realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji.

W zakresie wykorzystania AFIS i funkcjonowania WRD:

 • rejrestracja NN śladów linii papilarnych, zabezpieczonych w trakcie czynności procesowych,
 • prowadzenie dostępnych przeszukań i identyfikacja osób w systemie AFIS,
 • prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej, gromadzącej odbitki linii papilarnych palców rąk i dłoni nadsyłane przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji,
 • przesyłanie pozytywnie zweryfikowanych kart daktyloskopijnych do Centralnej Registratury Daktyloskopijnej CLKP.

Kierownik sekcji:
podinsp. Artur Badziąg


Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.
 
Współpraca z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i innych podmiotów prawnych, udzielanie konsultacji w zakresie działania pracowni.