Sekcja chemii - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja chemii

Sekcja chemii

Data publikacji 12.05.2017

Pracownie wchodzące w skład Sekcji Chemii:

  • Pracownia Badań Chemicznych,
  • Pracownia Badań Płynów Ustrojowych na Zawartość Alkoholu

Pracownia badań Chemicznych

Zadania:

  • Analiza środków odurzających i substancji psychotropowych oraz ich identyfikacja, określanie czy badane substancje są kontrolowane przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.
  • Identyfikacja prekursorów narkotykowych.
  • Identyfikacja nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy).
  • Analiza wyrobów alkoholowych, oznaczanie ilościowe etanolu oraz identyfikacja skażalników.
  • Analiza pozostałości popożarowych (wykrywanie obecności substancji łatwopalnych), identyfikacja produktów ropopochodnych.
  •  Identyfikacja substancji drażniących i obezwładniających.
  • Udział w oględzinach miejsc nielegalnych produkcji środków odurzających i substancji psychotropowych.


Kierownik sekcji:
kom. Barbara Łukasik