Sekcja Biologii i Osmologii - Sekcja biologii i osmologii - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja biologii i osmologii

Sekcja Biologii i Osmologii

Data publikacji 09.03.2009

Pracownie wchodzące w skład Sekcji Biologii i Osmologii:

 • Pracownia Badań DNA,
 • Pracownia Badań Osmologicznych,

Pracownia Badań DNA

 • przeprowadza badania genetyczne jądrowego DNA śladów biologicznych i materiałów porównawczych:
 • krwi występującej na odzieży, narzędziach, innych przedmiotach, zabezpieczonej z miejsc zdarzeń lub z ciała osób,
 • śliny występującej na ustnikach niedopałków papierosów, szyjkach butelek, krawędziach szklanek, kopertach i znaczkach pocztowych, gumie do żucia, chusteczkach higienicznych,
 • nasienia zabezpieczonego w postaci wymazów z ciała osób pokrzywdzonych (np. z pochwy, z odbytu, z ust), z odzieży, z prezerwatyw, pościelimateriału zabezpieczonego spod paznokci,
 • włosów zawierających elementy komórkowe (cebulki)
 • śladów kontaktowych naniesionych na podłoże w wyniku intensywnego użycia przedmiotów lub odzieży;
 • materiału porównawczego w postaci wymazu ze śluzówki policzków lub krwi

 


 • uczestniczy w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;
 • udziela konsultacji przedstawicielom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym podmiotom prawnym w zakresie działania pracowni;
 • uczestniczy w realizacji szkoleń z zakresu działania pracowni w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów komórek organizacyjnych pionu techniki kryminalistycznej Komendy i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

 


W Pracowni Badań DNA nie przeprowadza się:

 • badań mitochondrialnego DNA np. z trzonu włosa,
 • badań określających źródła krwawienia i mechanizmu powstawania plam krwawych,
 • badań określających pokrewieństwo

Badania biologiczne przeprowadzane są zgodnie z procedurą badawczą „Kryminalistyczne badania biologiczne” LK KSP-PB-VI-01 wydanie czwarte z dnia 15 kwietnia 2014r. akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, a także badania wykonywane są zgodnie z piątym wydaniem procedury z dnia 10 marca 2017r. zawierającym rozszerzenie badań o nowe metody i wyposażenie.

W ramach nadzorowania jakości badań Pracownia Badań DNA uczestniczy od 2004 roku w badaniach biegłości GEDNAP organizowanych przez Uniwersytecki Instytut Medycyny w Mǜnster.


 

Zakres czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu analizy plam krwawych:

 • ujawnienie i zabezpieczenie śladów krwawych,
 • przeprowadzenie testów wstępnych na obecność krwi (specyficznych i niespecyficznych),
 • współtworzenie dokumentacji z miejsca zdarzenia (protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna),
 • typowanie śladów krwawych do pobrania próbek do badań genetycznych,
 • dokonanie pomiarów i obliczeń ujawnionych śladów krwi oraz jeżeli to możliwe wyznaczenie przestrzeni, w której znajdowało się potencjalne źródło krwi na miejscu zdarzenia
 • sporządzanie sprawozdania z przebiegu czynności na zlecenie organu prowadzącego z określeniem mechanizmu powstawania śladów krwawych według stosowanego schematu decyzyjnego.

 

Zakres czynności certyfikowanego specjalisty z analizy plam krwawych jest opisany w „Wytycznych prowadzenia czynności ze specjalności „Analiza plam krwawych” nr BJ‑Z5‑W-3”.

Powołanie do czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu analizy plam krwawych wymaga  sporządzenia pisma o powołaniu  go do czynności, w którym jasno należy określić cel jego uczestnictwa w czynnościach wynikający z jego zakresu zadań np.:

 

„Ujawnienie i zabezpieczenie śladów krwawych na potrzeby ustalenia mechanizmu powstawania śladów krwawych”.

 

Certyfikowany specjalista z zakresu analizy plam krwawych jest osobą posiadającą wiedzę i umiejętności do prawidłowego ujawnienia i zabezpieczenia śladów krwi na miejscu zdarzenia. Z czynności przeprowadzonych w ramach oględzin sporządza sprawozdanie, które zawiera jasny i czytelny opis wszelkich czynności przez niego przeprowadzonych.

Certyfikowany specjalista z analizy plam krwawych nie sporządza sprawozdań z czynności, w których nie uczestniczył osobiście.Kierownik sekcji:
kom. Anna Fiedorowicz