Sekcja Badań Dokumentów - Sekcja badań dokumentów - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja badań dokumentów

Sekcja Badań Dokumentów

Data publikacji 23.05.2017

W sekcji badań dokumentów wykonywane są badania ze specjalności:

 • klasyczne badania dokumentów,
 • techniczne badania dokumentów.

 

Zakres czynności biegłego ze specjalności klasyczne badania dokumentów obejmuje:

 • analizę porównawczą rękopisów,
 • identyfikację osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów,
 • ustalenie cech osobopoznawczych autora i wykonawcy na podstawie analizy tekstu.

Większość badań wykonywana jest zgodnie z procedurą badawczą pt. „Badania rękopisów” które polegają m.in. na wyodrębnieniu w analizowanych rękopisach dowodowych i porównawczych zespołów cech indywidualnych, a następnie na zestawieniu ich ze sobą w oparciu o podstawową metodę badań pisma ręcznego tj. metodę graficzno-porównawczą.

 

Zakres czynności biegłego ze specjalności technicznych badań dokumentów obejmuje:

 • identyfikację technik wytwarzania dokumentów,
 • analizę form fałszerstwa dokumentów,
 • identyfikację materiałów wykorzystywanych do wytworzenia dokumentów,
 • identyfikację grupową i indywidualną urządzeń,
 • ujawnianie śladów pisma wgłębionego, zapisów usuniętych oraz zamazanych
 • badania krzyżujących się linii graficznych,
 • badania identyfikacyjne pieczątek, pieczęci, stempli, stampili, faksymile oraz ich odcisków,
 • określanie autentyczności dokumentów,
 • badania dokumentów zniszczonych,
 • szacowanie wieku zapisów długopisowych.

 

Pracownia wyposażona jest w mikroskopy stereoskopowe, lupy podświetlane i oświetlacze umożliwiające pełną identyfikację obserwowanych zjawisk graficznych. Ponadto pracownia dysponuje cyfrową stacją kontroli dokumentów VSC400, która została pozyskana w ramach projektu „Szkolenie służb państwowych na rzecz ochrony dorobku Schengen w zakresie weryfikacji zabezpieczeń dokumentów tożsamości, podróży, kart pobytu oraz dokumentów w obrocie gospodarczym UE, z użyciem nowych technologii” zrealizowanego przy wsparciu finansowym Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Przy użyciu ww. urządzenia wykonywane są badania w promieniach UV, podczerwonych oraz w świetle widzialnym odbitym i przechodzącym z możliwością filtracji promieniowania.


Kierownik sekcji:
kom. Milena Nadolna