Sekcja VI - biologii i osmologii - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja VI - biologii i osmologii

Sekcja VI - biologii i osmologii

Badania biologiczne przeprowadzane na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości opierają się na badaniach porównawczych, które pozwalają na ustalenie osoby, od której pochodzi materiał biologiczny.

BIOLOGIA

„Czy na zabezpieczonych rękawicach (Dowód rzeczowy Nr 1) znajduje się materiał biologiczny pochodzący od człowieka i jaki jest jego profil genetyczny? Czy jest on zgodny z profilem DNA Jana K. (dane osobowe), którego materiał porównawczy przesyłam do badań.”

„Czy na zabezpieczonym materiale dowodowym w postaci: spodni (Ślad Nr 1), koszuli (Ślad Nr 2), kurtki (Ślad Nr 3) itd. znajdują się ślady krewi ludzkiej? W przypadku braku materiału porównawczego: „Jaki jest profil DNA śladów krwi ujawnionych na dowodach rzeczowych?” Materiał dowodowy i porównawczy: „Czy profil DNA oznaczony
z materiału dowodowego jest zgodny z profilem DNA materiału porównawczego?”

„Czy na zabezpieczonym materiale dowodowym znajdują się ślady nasienia ludzkiego? Proszę o oznaczenie profilu DNA oraz porównanie z profilem DNA materiału porównawczego?”

„Proszę o oznaczenie profilu DNA z zabezpieczonych włosów?”

OSMOLOGIA

„Czy występuje zgodność zapachowa pomiędzy śladem osmologicznym nr 1 a materiałem porównawczym pobranym od Jana Kowalskiego?”