Sekcja IV - technik audiowizualnych

Sekcja IV - Technik Audiowizualnych

W skład Sekcji IV laboratorium Krymininalistycznego KSP wchodzą następujące pracownie: Pracownia Badań Zapisów WIzualnych,  Pracownia Progresji Wiekowej oraz Odtwarzania Wyglądu Osób Rzeczy oraz Zespół Oględzinowy.

BADANIA ZAPISÓW WIZUALNYCH

"Czy materiał nadaje się do badań z zakresu technik wizualnych?"

"Czy materiał nadaje się do wykonania zdjęć umożliwiających rozpoznanie/identyfikację przedmiotu?"

"Czy materiał nadaje się do wykonania zdjęć rozpoznawczych osoby?"

"Czy nadesłany materiał nosi ślady montażu?"

"Czy można dokonać kopii zapisu z rejestratora cyfrowego?"

"Czy można wykonać kopię zapisu z kasety/taśmy analogowej/cyfrowej na płycie DVD?"

"Czy na podstawie nadesłanego materiału można wykonać badania porównawcze przedmiotów?"

"Czy istnieje możliwość przekonwertowania zapisu wizualnego do formatu umożliwiającego odtworzenie nagrania na standardowym komputerze PC?"

BADANIA ANTROPOSKOPIJNE

Odtwarzanie wyglądu osób i przedmiotów na podstawie opisu słownego.

"Proszę o odtworzenie wyglądu sprawcy (rodzaj przestępstwa), które miało miejsce w (data, miejscowość), na podstawie opisu słownego świadka (dane personalne świadka)."

"Proszę o odtworzenie wyglądu przedmiotów utraconych w wyniku (rodzaj przestępstwa), w (gdzie, data), na podstawie opisu słownego poszkodowanego/poszkodowanej (dane personalne świadka)."

"Proszę o opracowanie wersji wyglądu osoby w celu wizualizacji możliwych efektów maskowania rzeczywistego wyglądu – celowej i niechirurgicznej zmiany wizerunku."

"Proszę o wykonanie progresji wiekowej na podstawie dostarczonych fotografii (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia), zaginionego/zaginionej (gdzie, data)."

"Proszę o wykonanie regresji wiekowej zarejestrowanego/zarejestrowanej na aktualnej fotografii (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia) o około (podać o ile lat wstecz)."

"Proszę o wykonanie retuszu / fotomontażu zdjęć w celu przygotowania zmodyfikowanego materiału fotograficznego o cechach oryginału."