Sekcja III - Dokumentów - Sekcja III -dokumentów - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Sekcja III -dokumentów

Sekcja III - Dokumentów

Biegli z Pracowni Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego zajmują się badaniem rękopisów pod kątem identyfikacji.

"Czy podpis/parafa usytuowany/a w pozycji/rubryce/polu dokumentu (nazwa dokumentu, data oraz nr) został/a nakreślony/a przez (imię i nazwisko np. Jana Kowalskiego), którego wzory pisma ręcznego przesłano do badań ?"

"Czy zapisy literowo- cyfrowe usytuowane w pozycjach/rubrykach/polach dokumentu (nazwa dokumentu, data, nr) zostały nakreślone przez (imię i nazwisko np. Jana Kowalskiego), którego wzory pisma ręcznego przesłano do badań ?"