Fazy powstawania portretu pamięciowego - Inne publikacje - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Inne publikacje

Fazy powstawania portretu pamięciowego

Data publikacji 12.03.2009

Portret pamięciowy jest jedną z najstarszych metodi badawczych stosowanych w kryminalistyce. Umożliwia sporządzenie wizerunku osób identyfikowanych na podstawie szczegółowego opisu ich cech zewnętrznych dostarczonych przez świadka.


Faza pierwsza

      Spontaniczna wypowiedź świadka, która dostarcza najwięcej wartościowych informacji rysopisu pośredniego. W tej fazie należy zwracać szczególną uwagę na te fragmenty, które mogą być wykorzystane, choćby częściowo do konstruowania wizerunku twarzy, i na te, które wymagają poszerzenia w drugim etapie rozmowy ze świadkiem.

   

Faza druga

       Dopełnienie i korygowanie podanego wcześniej rysopisu, zadawanie dodatkowych pytań, zastosowanie pomocniczych środków, typu kalki z rodzajami typów twarzy, katalogu zawierającego graficzne lub fotograficzne wzorce ukształtowania poszczególnych, podstawowych elementów twarzy.

   

Faza trzecia

     Składanie portretu sprawcy przy udziale świadka. W zależności od przyjętej metody stosuje się:

  • program komputerowy POLSIT,
  • zestaw IRK II,
  • fotomontaż komputerowy.
   

Faza czwarta

     Retusz, polegający na uplastycznieniu złożonego portretu z uwzględnieniem cech wiekowych oraz dodaniu znaków charakterystycznych (blizny, znamiona, kolczyki, itp.)

   

Faza piąta

      Ocena wykonanego portretu przez świadka, określenie stopnia jego podobieństwa do wyglądu zapamiętanej osoby, uzupełnienie załącznika do portretu pamięciowego o rysopis zgodny z wyglądem osoby przedstawionej na portrecie, podpisanie przez świadka wykonanej ekspertyzy (tj. wydruku portretu) oraz załącznika.