„MŁODZI NOBLIŚCI” Z KRYMINALISTYKI - Patronat - aktualności - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Patronat - aktualności

„MŁODZI NOBLIŚCI” Z KRYMINALISTYKI

Data publikacji 25.01.2011

Kryminalistyka to nauka, która mówi o tym, w jaki sposób wykryć przestępstwo i osobę, która je popełniła. Jest wykładana głównie na uniwersytetach i w szkołach policyjnych. Nie oznacza to jednak, że przedstawianie dzieciom i młodzieży w specyficzny, dostosowany do danej grupy wiekowej sposób poszczególnych metod wykrycia przestępcy nie ma sensu.

W rzeczywistości jest zupełnie inaczej, choćby dlatego, że już od najmłodszych lat dzieci oglądają rozmaite seriale detektywistyczne, w których mówi się również o kryminalistyce  mimo, że czasem nie nazywa się rzeczy po imieniu.

Ta dziedzina nauki już dawno przestała być wiedzą tajemną, znaną wyłącznie ekspertom, policjantom czy naukowcom. Coraz częściej pojawiają się młodzi pasjonaci zainteresowani możliwościami kryminalistyki, żądni wiedzy, poszukujący odpowiedzi na pytania: w jaki sposób na podstawie pozostawionego włosa czy śladu obuwia można ustalić sprawcę danego przestępstwa. Jednocześnie kryminalistyka to w czystej postaci wiedza naukowa, oparta na obliczeniach, niezwykle dokładnych badaniach i pomiarach, oparta w znacznej części na technice i rozwijająca się wraz z udoskonalaniem istniejących czy wynajdywaniem nowych technologii. To właśnie z tego powodu warto się nią zainteresować już od wczesnych lat życia. .

Podczas zajęć z kryminalistyki, realizowanych w ramach programu „Młody Nobel” ich uczestnicy – dzieci i młodzież poznawali tajniki daktyloskopii (nauki o odciskach palców), traseologii (nauki o śladach stóp, butów, opon samochodowych itp.), uczyli się w jaki sposób Policja powinna zabezpieczyć miejsce przestępstwa, co można wyczytać z rozbitej szyby czy kawałka szkła. Zajęcia przeplatały teorię z praktyką, a to głównie dzięki specjalistycznemu sprzętowi kryminalistycznemu, w który wyposażeni są prowadzący warsztaty. Każdy z uczestników mógł m.in. samodzielnie pobrać własne odciski palców, wyliczyć własny wzrost na podstawie długości swojej stopy, poudawać przez chwilę ofiarę zabójstwa czy policjanta zabezpieczającego miejsce takiego przestępstwa, a nadto przyjrzeć się „pokazowi tłuczenia szyby”, oczywiście wszystko z zachowaniem środków ostrożności. Przeprowadzano także symulacje rozpraw sądowych, podczas których uczestnicy warsztatów wcielali się w role bohaterów procesu karnego, w którym fachowo prezentują m.in. swoje ustalenia oparte na zdobytej w trakcie warsztatów wiedzy kryminalistycznej.

Jedną z dziedzin kryminalistyki jest tzw. technika kryminalistyczna, która wykorzystuje wiedzę z innych obszarów nauki. Także niezwykle istotną rolę w kryminalistyce odgrywają nauki ścisłe, które niejednokrotnie pozwalają na wykrycie i schwytanie przestępcy. Można tu wspomnieć choćby o informatyce kryminalistycznej, fizycznych i chemicznych sposobach ujawnienia śladu palca, czy przywołanej już traseologii.

Uczestnikami warsztatów kryminalistycznych przeprowadzonych w ramach „Młodego Nobla” były głównie dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat.  Dzieci były szczególnie zainteresowane poruszaną tematyką m.in. dlatego, że  sposób przeprowadzania zajęć odbiegał znacznie od tego, czego doświadczają podczas lekcji w szkole. Jest to jednocześnie przedstawienie tego, co uczestnicy warsztatów widzieli dotychczas - głównie albo wyłącznie w telewizji, czego nie mogą przekazać im rodzice, co wydaje się pociągające, poważne i „wyciągnięte” ze świata dorosłych. Szczególną frajdę sprawiły te warsztaty, z których pozostały pamiątki. Dzieci mogły zabrać je ze sobą do domu i pochwalić się swoimi wyczynami detektywistycznymi rodzicom.

mgr Mariusz Zelek
aplikant adwokacki, doktorant WPiA UAM, wolontariusz „PROJEKTOR’a”