Zajęcia z kryminalistyki - Patronat - aktualności - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Patronat - aktualności

Zajęcia z kryminalistyki

Data publikacji 15.11.2010

Zajęcia z kryminalistyki odbyły się w już w następujących województwach: lubelskie, warmińsko-mazurskie oraz wielkopolskie. W najbliższym czasie uczniowie Małopolski będą mieli okazję zapoznać się z tą nauką – wszystko dzięki studentom zrzeszonym w Sekcji kryminalistyki Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (Uniwersytet Jagielloński).

 Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest najstarszym i jednym z największych kół naukowych w Polsce. Powstało 23 czerwca 1851 r. TBSP UJ zrzesza studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ, którzy postrzegają studia jako coś więcej niż monotonny rytuał zaliczania kolejnych przedmiotów. W ramach TBSP działa między innymi Sekcja Kryminalistyki, która wznowiła swoją działalność w 2002 roku. Dzięki pracy poszczególnych zarządów stała się ona jedną z najliczniejszych i najdynamiczniej rozwijających się Sekcji TBSP.

Co Sekcja Kryminalistyki robi na co dzień?

Sekcja prowadzi szeroko rozumianą działalność dydaktyczną, naukową i kulturalną. Co roku organizowane są zajęcia dla studentów młodszych lat. Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do konkursu kryminalistycznego. Prowadzone są również spotkania dyskusyjne i warsztaty dla bardziej zaawansowanych studentów. Tradycyjnie organizuje liczne wyjazdy naukowe, które stanowią okazję do zapoznania się z działaniem poszczególnych instytucji w państwie m.in. wyjazd do WSP w Szczytnie. Do tradycji Sekcji należą spotkania z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości m.in. z ABW, Izbą Celną, Strażą Graniczną, Wojskowych Służb Mundurowych. Spotkania te stanowią rzadką okazję do poznania tych znamienitych postaci od nieco mniej formalnej strony. Członkowie Sekcji uczestniczą także w patrolach nocnych z Sekcją Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Izbą Celną, jak również pełnią dyżury w Sekcji Techniki Kryminalistycznej ww. Komendy. W ramach zajęć Sekcji organizowane są wyjścia do miejsc i instytucji związanych z ich działalnością m.in. na pokazy technik i urządzeń stosowanych przez Sekcję Antyterrorystyczną, do Muzeum Medycyny Sądowej, Instytutu Ekspertyz Sądowych. Sekcja podjęła współpracę z Uniwersytetem Dzieci w Krakowie, w ramach którego prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku 6-14 lat wzorowane na wykładach i warsztatach akademickich.
Sekcja Kryminalistyki to wreszcie forum współpracy z kołami naukowymi w całej Polsce, którą nadal stara się poszerzać.

Jak działa?

Sekcją kieruje zarząd, składający się z trzech członków zwyczajnych – przewodniczącego i dwóch zastępców. Opiekunem Sekcji jest prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz. Sekcja podlega pod działalność TBSP UJ, którego działalność określa Statut. Kuratorem Towarzystwa jest prof. dr hab. Andrzej Zoll.