Dane Kontaktowe - Kontakt - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Dane Kontaktowe

Data publikacji 12.03.2009


Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji
00-150 Warszawa ul. Nowolipie 2

 
  telefon: + 48 22 60-36-494
  faks: + 48 22 60-36-197

 naczelnik.laboratorium-kryminalistyczne@ksp.policja.gov.pl

 

   

 

 

 

 

 

REDAKCJA STRONY:

mł. asp. Tomasz Żaboklicki