Wykłady w Szkole Policji w PIle - Aktualności - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wykłady w Szkole Policji w PIle

W dniach 05-06.08.2009r. eksperci Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji – podinsp. Ludomir Niewiadomski oraz nadkom. Michał Skorupka poprowadzili w Szkole Policji w Pile zajęcia dla słuchaczy kursu specjalistycznego - policjantów wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze.


     Przeprowadzone zajęcia umożliwiły słuchaczom kursu poznanie najważniejszych zasad poprawnie przeprowadzanych oględzin, ujawniania, zabezpieczenia i wykorzystania śladów. Szczególną nacisk został położony na zagadnienia związane z możliwościami identyfikowania śladów narzędzi użytych na miejscu zdarzenia oraz o stosowanych przez przestępców sposobów otwierania różnego typu zamków i pokonywania zabezpieczeń samochodowych.