Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki - Aktualności - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Aktualności

Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki

Data publikacji 15.09.2014

W dniach 10 - 11 września odbyło się „VII Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych w Kętrzynie”


W dniach 10-11 września 2014 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyło się VII Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych w Kętrzynie, których tematem przewodnim były możliwości i granice weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych w kontekście nielegalnej migracji i bezpieczeństwa państwa. W sympozjum udział wzięli eksperci wykonujący ekspertyzy kryminalistyczne z dziedziny technicznego badania dokumentów a w szczególności przedstawiciele: Komendy Głównej Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Agencji Frontex, EUROPOL’u, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, ABW, Policji, środowisk akademickich oraz białoruskich, estońskich, litewskich, łotewskich i ukraińskich służb granicznych. W trakcie spotkania, podzielonego na cztery panele tematyczne, wygłoszonych zostało ponad 20 referatów oraz zaprezentowano ekspertyzy kryminalistyczne i osiągnięcia poszczególnych służb w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych. Podczas sympozjum omówione zostały zagadnienia związane z nielegalną migracją, bezpieczeństwem wewnętrznym i przeciwdziałaniu terroryzmowi, których podłożem często są sfałszowane lub wyłudzone dokumenty. Moderatorami poszczególnych paneli dyskusyjnych byli: Tomasz Kłosiński (SG), Mirosława Jeż (ABW), Kamila Nowicka-Kiliś (PTK) oraz Ewelina Jakielaszek (PWPW). 

W ramach sympozjum, reprezentując Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji, st. sierż. Marcin Lemieszek wygłosił referat pt. „Fałszerstwa niemieckiego dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu- krótka charakterystyka wybranych metod".