Zespół ds. Jakości - Laboratorium Kryminalistyczne KSP

Zespół ds. Jakości

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Jakości

W Laboratorium Kryminalistycznym KSP funkcjonuje nieetatowy Zespół ds. Jakości, którego zadaniem jest utrzymanie i stałe doskonalenie wdrożonego w Laboratorium systemu zarządzania jakością.


     Skład Zespołu ds. Jakości:
     
     Kierownik ds. Jakości

    mł. asp. Małgorzata Tomaszewska-Gantz

 • Absolutorium na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Specjalista LK KSP.
 • Audytor Wewnętrzny Systemu Jakości zgodnego z normami serii ISO 9000 oraz normą PN EN ISO/IEC 17025.
        Zastępca Kierownika ds. Jakości

     nadkom. mgr inż. Michał Skorupka

 • Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu.
 • Specjalista Sekcji Mechanoskopii LK KSP.
 • Audytor Wewnętrzny Systemu Jakości zgodnego z normami serii ISO 9000 oraz normą PN EN ISO/IEC 17025.
      Pozostali członkowie Zespołu ds. Jakości:

   

      mgr Iwona Górska

 • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Specjalista LK KSP.
 • Audytor Wewnętrzny Systemu Jakości zgodnego
  z normą PN EN ISO/IEC 17025.
 • Audytor Wiodący Systemu Jakości zgodnego z normą PN EN ISO/IEC 9001.