Opis systemu

Laboratorium Kryminalistyczne KSP - akredytowane laboratorium badawcze


W 2005 roku Laboratorium Kryminalistyczne KSP, jako pierwsze laboratorium z pośród 17 laboratoriów kryminalistycznych szczebla wojewódzkiego, uzyskało akredytacje zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i otrzymało certyfikat akredytacji nr AB 645 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Zgodnie z decyzją Ramową Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, aby Laboratoria prowadzące badania kryminalistyczne z zakresu genetyki sadowej i daktyloskopii uzyskały akredytację zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

W zakresie Akredytacji nr AB645 wydanie 14 znajdują się badania: daktyloskopijne, genetyczne, mechanoskopijne oraz badania broni palnej i amunicji.

Aktualnie Laboratorium kończy trzecie (czteroletni) cykl akredytacyjny i będzie poddane ponownej ocenie (certyfikat akredytacji jest ważny do września 2017r.)