Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 kwietnia 2013 roku Laboratorium Kryminalistyczne KSP zawiesza do odwołania staże i praktyki studenckie.
 


"Oględziny - tam wiele się zaczyna, lecz niestety wiele również kończy"

 

Zainstaluj wtyczkę FLash'a aby zobaczyć odtwarzacz.

 

  Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji zatrudnia specjalistów przygotowanych do podjęcia czynności procesowo-kryminalistycznych zmierzających do uzyskania środków dowodowych. Podstawowym, najważniejszym etapem tych czynności są oględziny, których celem jest udzielenie odpowiedzi na siedem złotych pytań kryminalistycznych: Co się zdarzyło? Gdzie popełniono przestępstwo? Kiedy zaistniało przestępstwo? W jaki sposób popełniono przestępstwo? Za pomocą czego dokonano przestępstwa? Kto dokonał przestępstwa? Czy był tylko jeden sprawca, czy było ich więcej?
      Zadaniem oględzin jest także wykrycie, pobranie i zabezpieczenie wszelkich śladów i dowodów przestępstwa oraz utrwalenie w protokole, szkicu i fotografii ich wyników. Oględzin dokonuje zespół oględzinowy miejsc zdarzeń.
     Specjaliści dokonują oględzin zgodnie z metodyką procesową. Tylko dobre przygotowanie do oględzin i ich prawidłowe przeprowadzenie stwarza możliwość pozyskania rzeczowych środków dowodowych do dalszego postępowania przygotowawczego i sądowego.

   Oględziny miejsca zdarzenia są czynnością praktycznie niepowtarzalną. Utraconych, zniszczonych bądź niezabezpieczonych śladów z reguły nie da się odzyskać. Ślady są źródłem informacji o przestępstwie i przestępcy.

       Jeśli pod każdym względem spełniają formalne wymogi prawa karnego procesowego, mogą być - przez organ prowadzący postępowanie - zakwalifikowane do badań laboratoryjnych, które przeprowadzają biegli.

     Praca Laboratorium jest determinowana przez postęp nauki i techniki, za którym nadążają przestępcy opracowując swoje modus faciendi dostosowane do nowości techniczno - naukowych. Podejmując walkę z przestępczością Policja musi dysponować najnowszej generacji zdobyczami nauki i techniki. Laboratorium Kryminalistyczne KSP przygotowane jest do wykonywania badań według standardów unijnych. Wyposażenie w sprzęt i środki można śmiało określić poziomem europejskim. Metodyka badań, na bieżąco modyfikowana, jest konsultowana z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz innymi laboratoriami w kraju i za granicą. Biegli z poszczególnych dyscyplin podnoszą stale swoje kwalifikacje zawodowe przez szkolenia resortowe, a także organizowane cyklicznie krajowe i międzynarodowe sympozja naukowe.

 
 
 
 
 
 
 
 

       27 września 2005 r. Laboratorium zyskało status akredytowanego laboratorium badawczego - zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 a w październiku 2007 r. rozszerzyło zakres akredytacji. Jest pierwszym policyjnym laboratorium kryminalistycznym szczebla wojewódzkiego, które uzyskało certyfikat akredytacji dla wybranych metod badawczych.
 

"...Zmieniacie się Państwo wraz z czasami, rozwijacie Waszą sztukę na wspomaganie prawdy i sprawiedliwości..."

z Księgi Pamiątkowej LK KSP

 


Multimedia

Fotografie
Video
Audio
Powiaty
Dzielnice